ADWOKAT ANDRZEJ GULIK

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Od stycznia 2011 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a na listę adwokatów tej Izby został wpisany w kwietniu 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od 2007 roku, pracując w renomowanych, poznańskich kancelariach adwokackich specjalizujących się w obsłudze prawnej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. W swojej dotychczasowej praktyce uczestniczył w wielu procesach karnych, w tym również dotyczących zbrodni, a także reprezentował Klientów przed sądami wszystkich instancji.

W swojej praktyce promuje przede wszystkim alternatywne metody rozwiązywania sporów, ukończył Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2018 roku został wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jest również mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”, której celem jest propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji, a także rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. W swojej praktyce przeprowadził kilkadziesiąt mediacji, z których większość zakończyła się zawarciem ugody.

Poza działalnością prawniczą stara się angażować również w inicjatywy społeczne. Od 2015 roku piastuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji „Nie wykluczaj mnie”, której celem jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom i rodzinom niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności małoletnim i nieletnim zagrożonym demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

W wolnych chwilach trenuje boks, a także interesuje się kinematografią oraz II wojną światową.