Adwokat Andrzej Gulik

Adwokat Andrzej GulikAdwokat Andrzej Gulik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Pracę magisterską zatytułowaną: Funkcje zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obronił w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. odbywał aplikację adwokacką, a w dniach od 19 do 21 marca 2014 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego, z którego uzyskał wynik pozytywny. Od dnia 25 kwietnia 2014 r. jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od 2007 r., pracując w renomowanych, poznańskich kancelariach adwokackich specjalizujących się w obsłudze prawnej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Andrzej Gulik w dotychczasowej praktyce uczestniczył w wielu procesach karnych, a także reprezentował Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Biegle włada językiem angielskim.

Andrzej Gulik, poza działalnością prawniczą, angażuje się w szereg inicjatyw społecznych. Jest on m.in. Przewodniczącym Rady Fundacji „Nie wykluczaj mnie” z siedzibą w Poznaniu, której celem statutowym jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym, w szczególności małoletnim i nieletnim.

Prywatnie trenuje boks, a także interesuje się kinematografią oraz II wojną światową.

Komentarze są wyłączone.