ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Nasze Kancelarie zapewniają pełen zakres usług windykacyjnych na każdym etapie procesu odzyskiwania należności. Jako doświadczony zespół oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, bieżące doradztwo, a także zastępstwo procesowe przed sądami i przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym. Wybierając nasze Kancelarie Klienci mogą liczyć na rzetelne, sprawne i konsekwentne działania. Co więcej, powierzając nam sprawę Klienci mają pewność, że będzie ona prowadzona przez adwokatów posiadających odpowiednie przygotowanie procesowe.

Nasza pomoc prawna obejmuje:

  • etap przedsądowy, głównie poprzez przygotowanie pism w postaci wezwania do zapłaty oraz uczestnictwo w rozmowach ugodowych bądź mediacyjnych,
  • etap postępowania sądowego, prowadzonego w formie postępowania nakazowego, upominawczego lub zwykłego procesu sądowego, w tym przygotowanie pozwu o zapłatę,
  • etap postępowania komorniczego, poprzez pełne wsparcie w toku postępowania, egzekucyjnego mającego na celu wykonanie orzeczeń sądowych, takich jak nakaz zapłaty, wyrok czy postanowienie.

W zakres naszych usług windykacyjnych wchodzą:

  • porady i bieżące doradztwo prawne,
  • porady prawne online,
  • przygotowanie pism przedsądowych: wezwanie do zapłaty, projekt ugody itp.,
  • przygotowanie pism procesowych: pozew o zapłatę, pisma procesowe w toku postępowania, m.in. apelacja, zażalenie,
  • zastępstwo procesowe przed sądem,
  • przygotowanie pism w toku postępowania egzekucyjnego: wniosek o wszczęcie egzekucji, skarga na czynności komornika itp.