PRAWO KARNE

Jeżeli zarzucono Ci popełnienie przestępstwa lub wykroczenia bądź się tego obawiasz, możesz uzyskać u nas fachową pomoc. Prowadzimy także obronę osób nieletnich. Wsparcie znajdą u nas również ofiary czynów zabronionych.

Specjalizujemy się w prawie karnym i zapewniamy kompleksową obronę, najczęściej już od chwili zatrzymania lub przedstawienia zarzutu, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Możemy także włączyć się do postępowania na każdym jego etapie albo przygotować stosowne pisma, w tym środki odwoławcze od niekorzystnych orzeczeń. Reprezentując podejrzanych i oskarżonych, zależnie od okoliczności zawsze z determinacją dążymy do ich uniewinnienia bądź możliwie najłagodniejszego wyroku, dbając o to, by na każdym etapie sprawy prawa Klienta zostały w pełni zachowane. Działając z kolei w imieniu pokrzywdzonych podejmujemy starania, aby ich prawnie chronione interesy zostały uwzględnione przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Oferujemy również reprezentowanie Klientów w czasie odbywania przez nich kary, w tym kary pozbawienia wolności, co obejmować może w szczególności składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary, czy też o odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego. Dbamy o to, aby osoby pozbawione wolności lub tymczasowo aresztowane nie czuły się pozostawione same sobie i były na bieżąco informowane o stanie swojej sprawy, mając świadomość udzielanego im wsparcia.

Dodatkowo, o każdej porze istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z adwokatem w sprawach nagłych, takich jak zatrzymanie lub areszt tymczasowy.