STAŁA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców nie skupiamy się tylko na doraźnym prowadzeniu spraw sądowych, windykacji należności, czy też redagowaniu bądź opiniowaniu umów. Naszym założeniem jest dyspozycyjność i aktywny udział w każdej sferze prowadzonej przez Klienta działalności – stosownie do jego potrzeb. Kompleksowość świadczonych usług zmierza do tego, aby wszelkie czynności podejmowane przez Klienta przed instytucjami publicznymi, sądami, bankami, itp. mogły być podejmowane przy udziale Kancelarii. Nasi Klienci wiedzą, że świadczone przez nas usługi nie ograniczają się tylko do okresowych konsultacji, lecz mają charakter stały i dotyczą również spraw pracowniczych czy administracyjnych. Naszym Klientom oferujemy również analizę oraz doradztwo ukierunkowane na szeroko rozumiane zoptymalizowanie działalności gospodarczych prowadzonych przez nich we wszelkich formach prawnych. Działanie to ma na celu zbudowanie takiego modelu prowadzonej działalności, który pozwala na:

  • najbardziej efektywne jej prowadzenie, m.in. poprzez zminimalizowanie związanych z nią obciążeń/kosztów;
  • zminimalizowanie ryzyka gospodarczego oraz odpowiedzialności osobistej za zobowiązania;
  • minimalizację ryzyka utraty kontroli nad działalnością w wyniku zmiany struktury wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy.

W ofercie kierowanej do przedsiębiorców wykorzystujemy swoje doświadczenie w tworzeniu i reorganizacji podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, windykacji należności, obsłudze prawnej inwestycji, tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych, sporządzaniu i przygotowywaniu umów, aktów wewnętrznych, odpowiednich regulaminów, a także w ochronie własności intelektualnej i prawie konkurencji. Specjalizujemy się również w obrocie nieruchomościami, prawie pracy, prawie karnym w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, majątkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej wpływu na sytuację małżonków, podziałach majątku, małżeńskich ustrojach majątkowych, wpływu spadkobrania na różne formy działalności gospodarczej.