PRO BONO

W ramach działalności Kancelarii angażujemy się pro bono w realizację licznych projektów społecznych. Zasady etyczne przyświecające naszej profesji nakazują niepozostawanie biernym w sytuacjach, które wymagają zaangażowania i fachowej pomocy. W związku z tym bierzemy aktywny udział w akcjach bezpłatnej pomocy prawnej, organizowanej przez samorząd adwokacki w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz „Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich.”

Współpracując z organizacjami pozarządowymi przeprowadzamy nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu edukacji prawnej, alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w tym mediacji, a także przeciwdziałania hejtowi wśród młodzieży. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy zwiększające świadomość prawną społeczeństwa.