ADWOKAT JERZY WYSOCZAŃSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Od stycznia 2011 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, początkowo jako aplikant. Od sierpnia 2014 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Poznaniu.

W ramach czynności zawodowych reprezentował Klientów przed sądami wszystkich instancji. Posiada duże doświadczenie w sporach sądowych, w szczególności w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych. Były działacz Samorządu Studentów UAM w Poznaniu oraz były ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej MNiSW.

W swojej praktyce stara się promować przede wszystkim alternatywne metody rozwiązywania sporów. W październiku 2019 roku rozpoczął studia podyplomowe z zakresu mediacji na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Piastuje także funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”, której celem jest propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji, a także rozpowszechnianie jej jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

W wolnych chwilach trenuje siatkówkę i rozwija się kulinarnie, a także interesuje się historią starożytną.