Adwokat Jerzy Wysoczański

Adwokat Jerzy WysoczańskiAdwokat Jerzy Wysoczański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. odbywał aplikację adwokacką, a w dniach od 19 do 21 marca 2014 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego, z którego uzyskał wynik pozytywny. Od dnia 25 kwietnia 2014 r. jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim problematyką umów, prawem gospodarczym, cywilnym, handlowym oraz prawem rodzinnym.

W dotychczasowej praktyce obsługiwał transakcje obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz dotyczące przekształceń podmiotowych spółek. Jerzy Wysoczański reprezentował Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek handlowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie trenuje siatkówkę, a także interesuje się polityką oraz historią starożytną.

Komentarze są wyłączone.