ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, my pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także ewentualnie rentę.

Wspieramy wszystkich, którzy doznali szkody osobowej, udzielając im pomocy w związku z uszczerbkiem na zdrowiu (wynikającego z uszkodzenia ciała), rozstrojem zdrowia, a nawet utratą bliskiej osoby. Pomagamy uzyskać świadczenia w wysokości adekwatnej do rozmiaru poniesionej krzywdy oraz zakresu poniesionej szkody majątkowej, w tym utraconych korzyści w wyniku wypadków komunikacyjnych. Pomagamy w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania, które zostało wypłacone w zaniżonej wysokości.

Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, w tym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, dochodzenia roszczeń możliwe jest do 20 lat od dnia jego popełnienia! Zachęcamy do zgłaszania się osób będących pasażerami, pieszymi, a także kierowcami – każdy uczestnik ruchu drogowego, który był ofiarą wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Pomożemy uzyskać następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie cierpień i doznanej krzywdy,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: za zakup leków, pobyt w szpitalu i zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje u specjalistów, związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • zwrot kosztów opieki osób trzecich,
  • rentę – w przypadku zwiększonych potrzeb wynikających w szczególności z konieczności zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku, związanej np. z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia,
  • rentę uzupełniającą – wyrównującą zarobki do stanu sprzed wypadku,
  • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku osoba, poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej,
  • zwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy.