PRAWO CYWILNE

Świadomie czy nie – choćby robiąc zakupy w sklepie spożywczym – każdy z nas w swoim codziennym życiu ma do czynienia z instytucjami prawa cywilnego. Regulowanych nim stosunków nie sposób zliczyć, a co dopiero wymienić. Niemniej, w przypadku większości z nich świadczymy pomoc prawną. Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych aspektów obrotu prawnego jak:

  • prawa zobowiązań, w tym wszystkiego, co wiąże się z przygotowywaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów,
  • cywilnoprawnych konsekwencji naruszenia dóbr osobistych,
  • prawa rzeczowego, które koncentruje się wokół treści i wykonywania, różnych form nabywania i utraty oraz ochrony praw rzeczowych, na które składa się zamknięty katalog w postaci: własności, użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych, tj. użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • prawa spadkowego, a zatem wszelkich kwestii związanych z dziedziczeniem, zarówno ustawowym jak i testamentowym, przez co rozumieć należy w szczególności takie zagadnienia, jak przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie jego nabycia, a następnie ewentualny dział, odpowiedzialność za długi spadkowe, ale także sprawy o zachowek.

We wskazanym wyżej zakresie z powodzeniem zastępujemy Klientów przed sądami powszechnymi, ale wszędzie tam, gdzie to możliwe, podejmujemy się również ich reprezentowania na wcześniejszym etapie przedsądowym – przykładowo w toku negocjacji bądź mediacji. Umożliwia to zaoszczędzenie nie tylko często bardzo wysokich kosztów postępowania, ale również jeszcze cenniejszego czasu naszych Mocodawców, co zawsze stanowić może dla nich dodatkową wartość.