PRAWO RODZINNE

Szczególną uwagę poświęcamy sprawom z zakresu prawa rodzinnego. Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego i obejmuje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, opiekę i kuratelę. Tego typu sprawy charakteryzują się bardzo dużym ciężarem emocjonalnym. Klient, który musi uregulować prawnie rożne kwestie związane z najbliższymi mu osobami niejednokrotnie jest zagubiony i nie orientuje się w prawnych możliwościach. Bardzo często trudno jest mu oddzielić emocje od chłodnej oceny sytuacji własnej lub bliskich. Z tego względu, w pierwszej kolejności pomagamy odnaleźć się w sytuacji prawnej na gruncie prawa rodzinnego i proponujemy możliwe rozwiązania. Ze szczególną troską dbamy o to, aby w prowadzonych przez nas sprawach nie ucierpiało dobro małoletnich dzieci.

Stronimy od rutynowego podejścia nawet w przypadku tak powszechnie występujących sporów jak sprawy:

  • o rozwód
  • o separację,
  • w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • o alimenty,
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • o podział majątku wspólnego.

Oprócz tego oferujemy szerokie konsultacje w kwestiach związanych z małżeńskimi ustrojami majątkowymi i ich doborem. Zawsze kierujemy się zasadą, że sprawy mogą być co najwyżej podobne, ale nigdy takie same, wymagając indywidualnego podejścia.